Archive for June, 2010

Did Mr. Franklin Li really verified the claims of Mr. Alberto Rivera?


I would like to refute his article on Mr. Alberto Rivera since the owner of papalbusters.blogspot.com officially claimed that Mr. Alberto’s claims are true. By the way, this is to inform you that if we are going to read his article, it remained to be not substantial and has no source to make his claims true.

Here are my refutes: The title of the post is : “Alberto Rivera’s Claims Verified”

here is the source: http://papalbusters.blogspot.com/2008/10/alberto-riveras-claims-verified.html

 If anybody thinks the last Pastor Alberto Romero Rivera was just making things up may want to consider reading his testimony along with others. Is he a fraud? Not at all.

Answer: actually, many Christians believed that what he claimed are hearsays and unsubstantial for those are just inventions of Jack Chick.

The claims published by Jack T. Chick (but I abhor his Zionist superstitions and implied Lordship salvation in his ministry especially the tract “Why No Revival”) in the book “Smokescreens” make so much sense with reliable photographic evidence.

  Ans: those are just illusions and fabrications made by Mr. Jack Chick, think of it, anybody can make or edit evidences in order to make a certain claim to be valid. Likewise, even if he documented documents about Mr. Rivera’s tour to any place. It does not count the validity of Mr. Rivera’s claims on his priesthood.

Alberto Rivera’s comic book has been so hated by the media because when you read what it says about the priests with what is happening today.

Ans: wrong, media practitioners never had been hating the book of Mr. Rivera, they just love to criticise his writings because of inconsistencies and inaccuracies of his claims. Mr. Rivera never had been a Jesuit priest in the first place, it is funny that until now, protestants like you seems to be an avid fan of Mr. Chick and Rivera’s misrepresentations of the Catholic faith.

Sidney Hunter’s book “The Secret History of the Jesuits” is so powerful that Jesuit churches have been determined to get rid of the book. As crazy as the claim sounds, it has been defended.

 Ans: I had never seen Catholic Priests (especially Jesuits) got rid with this book. I certainly say we find it funny that Mr. Li is fond of dramatizing the event. What a loss!

Former Catholic testimony from Clark Butterfield (a former priest) and Donna Eubanks (a former nun) that Alberto Rivera is telling the truth. I am no exception being a former Catholic and since I read it as a saved man, the contents DO tell the truth. I for one will keep it alive and well. That’s why I am writing this blog.

Ans: ok ok, granting WITHOUT admitting that what Mr. Butterfield and Ms. Donna Eubanks say are true, then why did the closest fellows of Mr. Alberto, in the person of Mr. Bartholomew F. Brewer, a former priest and the colleague of Mr. Alberto in the attempts of his to join in his mission verified that he did not even know a single idea about Catholic theology.

 Knowing Adolph Hitler is recorded as a religious Catholic, the papal nuncio’s pictures in the comic book “The Godfathers” and “Smokescreens” are incredibly accurate.

Ans: this is a type of diversion to the original proposition, does it fit the life of Mr. Alberto in the first place, Mr. Li? I bet it isn’t. maybe you should expose this to other post in your blog since this is not relevant to the issue.

They were not altered. These pictures are kept away from the public as so the world will not know that the Vatican had an alliance with Adolph Hitler prior to being attacked.

Ans: would you mind to please make another post for this? Please. You are trying to divert the issue.

Looking at the way Jesuits infiltrate the offices, we see Catholicism take so actively in shaping the world economy- and today the U.S. is crashing down thanks to Jesuit infiltration and it is proof positive because of the Vatican-U.S. relations with the president. 9/11 was a cover-up with Islam as the implementor but the Vatican is the mastermind behind it.

Ans; well another form of diversion to the original topic. Mr. Li is making hearsays and never presented a clear evidence with regards to the claim of Mr. Alberto Rivera. Come to think of it readers, if you will try to review his post, where there any concrete evidence in his claims?

Advertisements

3 Comments

Ang Kapalpakan ng Isang Pastor Bautista sa Kasaysayan ng IglesyaSi Pastor Melvin Pascual (revmelvin) ay isa sa masugid na debatista sa Christianster (www.christianster.com), isang hindi-katolikong forum site na hinahawakan din ng isang hindi katolikong indibidwal. Sa 3-4 na taong pakikipagtunggali ko kay Pastor Melvin, ay masugid naming napagdiskusyonan ang mga doktrina at mga issue na nabibilang diumano ang Iglesiya Katolika. Isa na sa issue rito ang Church History. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang labanan namin at masaya ko itong ibabahagi sa inyo.

(Babala: pansinin kung papaano niya nilayo ang usapan at pilit niyang nilalagay ang mga ito sa ibang usapin kung alam niyang naiipit na siya sa argumento)

Nagsimula ang argumento sa pagsaw-saw ko sa usapin:

(tinagalog ko ang halos lahat ng aming pinag-usapan upang mas madali itong maunawaan ng mga mambabasa)

Pastor Melvin: Anong “good side” ng Roman Catholic? Hypocritical kaya lahat yun.

Flewen (ako): tsk tsk tsk, hanggang ngayon si pastor, hindi pa rin natututo..INTELLECTUALLY ..

Pastor Melvin: Against sila sa abortion, e puro catholic faithful kaya ang mga abortionist at nagpapa abort.

Flewen (akin): that is a personal mistake again pastor, para namang assured ka na walang mga baptist ang gumagawa rin ng ganyang kalokohan, they may be Catholic in name, but they are not practicing what they believe because of their own decision in agreeing to abortion. The same as many baptists who also choose to abort their child because of personal decision. In short pastor, kung matalino kang pastor, you might wonder why many teenagers have this liberated point of view with regards to that issue. Ask them, and you will see how some of them will hesitate to neither answer nor admit they had done those mistakes or will deny and assume they were pro-life advocates. gamitin ang utak minsan pastor.

Pastor Melvin: against sila sa war, e catholic cardinals at bishops ang nagbasbas kay Hitler at kay Franco ng Italy kaya nangyari ang world war 2.

Flewen (akin): Sinong maysabi? Kung maingat ka lang sa pag-iintindi sa mga nangyari noong WW2, hindi ang mga Obispo at mga cardinal ang nagbasbas kay Hitler na gawin ito. Careful reading sa kasaysayang sekyular na nagpapatunay na ang Iglesiya (Katolika) noong panahon ng holocaust ay naging malaking TULONG upang pigilan ang walang habas na di makataong gawain ni Hitler, kung matalino ka lang (sa pagbabasa), nabasa mo sana ito:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII

http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0024.html

(sa sumunod na poste niya ay pilit niyang nilayo ang usapin at hanggang ngayon, hindi niya ito masagot sagot, isipin niyo kaya kung bakit?)

Pastor Melvin: against sila homosexuality at sexual immorality, e ilang paring katoliko kaya ang phedopiles at mga bishops ang nambutis ng mga madre.

Flewen (akin): Again, ipinapakita mo lang ang pagkaignorante mo sa issue, Ilang ulit ko na itong napag-usapan kay inyong_lingkod(makikita ninyo sa next post ko ang pinagdebatehan namin ni inyong_lingkod about clerical abuse) at hanggang ngayon napabayaan(nilangaw) na niya ang argumento na dapat patunayan sa pamamagitan ng mga “datos” na marami sa mga pari diumano ang lumabag at gumawa ng makamundong Gawain either sa mga madre o sa mga nagtatrabaho sa simbahan. (dagdag: naipit kasi si inyong_lingkod nang pinakita ko na 2-4% lamang sa mga pari ang naging pasaway sa tungkulin laban sa 15% sa southern Baptist pa lang iyan)

Pastor Melvin: against sila sa religious persecution, ilan kayang evangelicals ang pinatay at ikinulong ng mga Catholics sa Mexico.

Flewen(akin): Ito ay isa na namang ebdiensiya sa galit mo (sa simbahan), kung matiyaga ka lang sa pagbabasa sa INTERNET o sa NEWSPAPER, mababasa mo ang terminong “INDIVIDUAL TRADITIONAL CATHOLICS WITH NATIVE RELIGIOUS PRACTICES” na nag-persecute sa kanila…OO, katoliko…pero mga etnikong tradisyunal na katoliko (ewan ko lang kung nakakaintindi si pastor Melvin nito) na hindi naman kaanib sa Iglesiya Katolika Romana…kung matiyaga ka lang sa pag-aaral ng kasaysayan pastor, ang indibidwal na kapabayaan at mga abuso nito ay hindi nagpapatunay na nag-rerepresent na ito sa pangkalahatang pangyayari, halata kasing pinipertain mo ito lahat sa Iglesiya Katolika na siya ang may pakana nito at iyan ay isang KALOKOHAN!.

http://www.christiantoday.com/article/evangelical.christians.in.mexico.increasingly.persecuted.by.traditional.catholics/9539.htm

tandaan, hindi ito Katolikong artikulo.

Pastor Melvin: E ang DOING GOOD WORKS sa SIMBAHANG CATOLIKO is your way up to gain FAVOR sa God.

Flewen (ako): Depende pastor, dahil ang Iglesiya Katolika ay HINDI (kailanman) naniniwala sa GAWA-LAMANG sa kaligtasan.

Pastor Melvin: Read mo kaya ito sa Bibliya: Isaiah 64:6

Flewen (akin): ANONG klaseng gawa ba ang ibig mong sabihin, ANG GAWA ayon sa BATAS? O Ang GAWA ayon sa KAGUSTUHAN ng ating Diyos? (hanggang ngayon, hindi naiintindihan ni pastor kung ano ba ang “gawang” ibig ipahiwatig ng Diyos sa Isaiah 64:6)

4 Comments

Nang si Kapatid na Joel (Abdul Rahman) ay naging isang Kristiyano


Si Abdul Rahman habang iniinterbyo

“Kung gusto man nila akong sentensiyahan ng kamatayan ay tatanggapin ko ito…ako ay isang Kristiyano…ibig sabihin naniniwala ako sa Santisima Trinidad…Naniniwala ako kay Hesu Kristo.” (salin sa tagalog ay akin-lamang)

Mahirap sa mga muslim na nasa Gitnang Silangan na maipahayag ang kanilang mga karapatan bilang isang mamamayan sa kanilang bansa. Minsan ay madali lang ipataw ang kamatayan para sa kanila kung ang kalagayang ipinapahayag nito ay lubhang anti/taliwas sa mga batas na ipinapatupad ng kanilang bansa. Kadalasan sa mga bansa na sakop ng rehiyong ito ay konektado ang relihiyong Islam sa bawat batas na napapatupad, kaya nga minsan, ang tawag ng mga kritiko sa mga mamamayan nila ay mga “religious fanatics”.

Napapansin niyo naman na sa pananamit pa lang, kaakibat ang panrelihiyong aspeto nito na kung hindi susunod ang mga mamamayan ay may kaakibat na kaparusahan katulad ng pagkakabilanggo at minsan ay hinahatulan sa pagkakabitay.

Dito rin may impluwensiya ang Afghanistan, totoo na hindi sakop ng mga bansa sa Gitnang Silangan ang bansang ito ngunit ang mga patakaran, batas at ang costumaryo ng kanilang pamamahala ay magkasintulad din sa kanila. Ang bansang ito ay 99% muslim at 1% lamang nito ay nahahati sa iba’t-ibang sektang pangrelihiyon tulad ng Kristiyanismo, Hinduismo, atbp. Maliban sa mga Afghan na mga hudyo na sapilitang umalis sa kanilang bansa para tumira sa Israel na matatagpuan sa Gitnang Silangan na ang mayorya ay mga Hudyo. Samakatuwid, ang bansang ito ay talagang bansa ng mga Muslim.

Sino si Abdul Rahman?

Si Adul Rahman ay isang Afghan at ilang taon na ring tumira sa bansang kanyang nakagisnan. Siya ay ipinanganak sa taong 1965 sa Kabul, Afghanistan ni G. Abdul Manan at Gng. Gul Begum, na isa ring etnikong taga-Afghanistan. Taliwas sa pagkakaalam ng marami, si Abdul ay naging butihing anak ng kaniyang mga magulang, mahilig siya sa pagbibigay tulong sa mga mahihirap lalo na’t ang kanilang bansa ay nalugmok sa kahirapan at kaguluhang sibil. Kaya naisipan niyang magboluntaryo sa isang NGO (Non-Government Organization) na tumutulong sa mga nasalanta at mga biktima ng karahasan sa kanilang bansa sa taong 1990. Nagkataong isa itong Katolikong Organisasyon na mas nakapabilib sa pananaw ni Abdul sa buhay Kristiyano. Kaya nga’t sa taong din iyon ay napagdesisiyunan ni Abdul na magpabawtismo sa Kristiyanismo at ipinangalanan sa kanya ang pangalang ‘Joel’ (isa sa mga karakter na mababasa sa Bibliya).

Ngunit hindi naging madali para kay kapatid na Joel (bagong pangalan ni Abdul) ang pagiging Kristiyano dahil maraming batikos at paninira ang itinapon sa kaniya ng mga kritikong muslim sa kanilang bansa. Ang mga magtuturong muslim ay humingi ng tulong sa korte sa pagpapataw sa kanya ng kamatayan na naaayon din sa kautusang itinuro ni Mohammad sa kanila. Ang iba sa kanila ay tinawag din siyang “Mikrobyo” sa kanilang bansa.

Itinakwil din siya ng kaniyang magulang at nakipag-diborsyo ang kanyang asawa dahil sa desisiyong maging Kristiyano ni Kapatid na Joel. Napagdesisiyunan din ng kanyang magulang na hindi na siya ituturing na kanilang anak at ipinagkait ng kanyang asawa ang pagmamahal na gusto niyang ipakita sa kanilang naging anak. Binatikos din siya nito nang inakusahang gumawa siya ng harrassment nang siya ay muling bumisita sa kanilang pamamahay na mariin naman niyang itinanggi. Kung naging tama man ang paratang ng kanyang pamilya, maari rin na may malalim na dahilan ito kung bakit.

Masakit man ito para sa ating kapatid ngunit hindi parin siya natinag sa paninirang ginawa ng kanyang bansa at kanyang pamilya. Salamat at ang mga Kristiyanong Afghan ay lumantad at humingi ng tulong sa ibang bansa patungkol sa issue na ito. Kahit hindi inamin ng kaniyang bansa na hindi sila napepressure sa pagkontra ng ibang bansa lalo na’t pati kapwa muslim na mga organisasiyon nito sa ibayong dagat ay kumontra rin sa sobrang interpretasyon nito sa nasusulat sa Qur’an, napilitan rin si Pangulong Hamid Karzai na i-exile si kapatid na Joel sa Italya na lugod namang ikinasaya ng ating kapatid.

Ilan sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, Alemanya, Unyon ng mga bansang Europeo, Canada, Gran Britanya, at Ciudad de Vaticano ang nagbigay ng buong suporta nito nang na-exile siya patungong Italya.Ang mga organisasiyon na Muslim at mula rin sa ibang sekta ay nakiisa rin tulad ng Amnesty International, Seventh Day Adventist Church at mga grupong Islam sa Estados Unidos ay malaki rin ang naitulong dito sa pagpapa-exile ng ating kapatid.

Nagpasalamat ng malaki si kapatid na Joel sa ating butihing Papa Benedicto XVI sa buong tapang na pagsuporta sa kanya kahit isa lamang siyang simpleng afghan na halos bigyan ng karampatang kamatayan dahil nga sa pagtalikod niya sa paniniwalang Islam. hanggang ngayon ay tumitira siya sa Italya sa loob na ng 4 na taon.

Mabuhay ka kapatid na Joel sa magiting na pagtatanggol sa paniniwalang Kristiyanismo!

2 Comments

A Tribute to Fr. Abe and his blog, The Splendor of the Church


It was on the year 2007 when I decided to engage in apologetics through online. I was not prepared to where and how will I be able to defend the Catholic Faith without any resources since I used only my personal explanation of it without verses that would let protestants understand my faith. Not until I made my first blog using Friendster.

to that blog, it focused on articles from other sites which defend the Catholic Faith where I also learned a lot especially it features verses that defend the Catholic Church and its teachings. As I am also searching for any Catholic Convert from the Ang Dating Daan which I suppose to cover it for my Friendster blog, the search engine brought me to a blogsite entitled “ The Splendor of the Church” where it is administered by a priest. So I got interested to it and put to the list of my favourite blogs. At first, I did not seem to distinguish the name of the priest since what I most like is his write-ups with regards to Mr. Angeles Apin and not the owner, hehehe, as time goes by and seems I am not yet interested to know the name of the blogsite administrator.

On the year 2008, our school’s Catholic organization (Basic Ecclesial Community) decided to make a blog which we named it in accordance also to the name of our organization. The concept focused on the ecumenical activities of the school, church and the archdiocese I belong. But in my part, I still put on links of various Catholic websites/blogs/forum sites where I think helpful for the viewers to be redirected to their sites. I also include “The Splendor of the Church” as one of my favourite blogs.

How did I discover the name of the priest?

Unexpectedly, when I was in Manila in preparation for my work aboard the ship, I met some DFF (Defensores Fidei Foundation) members especially Kuya Thomas and Sir Mongladz. They let me know the religious organization they joined also which named “The Queen of Heaven”. I met “tatang” and mingled with some of their members where I’ve seen them very devoted to  the Our Lady. Sir Mongladz explained to me that the DFF is widely common among Manilenos who know apologetics. He let me share my viewpoints to the members of their religious organization (especially about Sola Scriptura). Good to say that he mentioned also “The Splendor of the church” blog where he read also some of the articles about it. But he never mentioned the name of the priest that’s why I was curious on who is he.

As I always have a contact with Kuya Ryan Mejillano, a CFD (Catholic Faith Defenders)- Davao Chapter member, he told me that there would be a national convention where a certain apologist from Sorsogon will also be the guest on that event. He mentioned the name of Fr. Abe (Abraham). He said to me that he is a good apologist and a priest in their place who also had the chance to talk to various converts from other religions/ sects. He told to me that he owns a blog which has same name to his television show: “The Splendor of the Church”. I was glad to hear and know that the name of the priest is Fr. Abe, I told Kuya Ryan to extend my regards to him even if we never met in personal. I remember it was around November when the convention started and Kuya gave to me the updates on that activity. He told me also that Fr. Abe knew me as flewen in ‘The Bereans” (A non-Catholic Forum Site) and wanted me to know in person but sad to say, I was in Manila that time. Bro. Jub and Bro. Isahel informed me through text that some activities were featured by him in his blog and I’m glad to see them very responsive to the event. I wrote a comment to one of the features and didn’t notice that Fr. Abe’s going to call me. I remember the time he called me 3-4 times but I was afraid to answer it since I still have no idea of who is calling. But in an unexpected clicking of the answer button of my cp (since I was playing soduko that time, hehehe), I have no choice but to answer the cell phone, he told me that he is Fr. Abe from Sorsogon and got the number from Kuya Ryan. I was amazed  that he called me and can’t even talk straight to him. For about 5 minutes (estimated only), I shared to him my experience as an online apologist and where and how I learned apologetics.

What is my impression to his blog?

His blog is very informative. It has been the source of many young apologists (like me) who seek many answers with regards to the Catholic Faith. It demonstrates variety of the activities he joined with. He also featured some apologist and their apologetic/ ecumenical blogs where surprisingly I am one of those in his 2008 section. It also covers his interviews to various former Protestants/ evangelicals and articles showing some individuals who converted to Catholicism. And lastly, Catholic documents and updates and rebuttals to the current issues that affect the church if will still be pursued to be propagated in an anti-catholic way.

Fr. Abe (Abraham) , thanks for being kind. I owe the information and explanations you taught me either in your blog or thru text. As a father and a big brother, thanks a lot.

here’s his blog: http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/

Pax tecum

Leave a comment

Reminiscing my beloved St. Joseph The Worker Parish


St. Jospeh The worker Parish, Sasa, Davao City

As I went home last month, I was able to meet and see the church were I used to serve…The St. Joseph The Worker Parish, Sasa-Pampanga, Davao City. In that church, I became:

+ an altar server for about 5 years,

+ choir member for 3years,

+ psalmist for about 1 year,

+ school catechist for 10 months,

+ Youth Leader (Pangulo sa Batan-on) in our GKK (BEC) for about 2 years,

+ School Lector for about 2 years

+ Teatro ni San Jose for about 2 years

Brief History

This parish is established on the year 1964 with the help of the PME fathers. Presently, It is located at the north part of Davao City where Sasa Port, just 1 km away from the parish and the Davao International Airport (F. Bangoy International Airport) also resides.

It is divided into 9 Zones wherein it stretches from the north of DAMOSA, left part of Lanang, Lanang Beach Club up to Km. 11, Sasa and jump the left part of the Pres. Carlos P. Garcia Highway (La Verna Hills, Buhangin). As to estimate, there are about 100,000 members of that parish and is still increasing.

Development

When I walked in going to St Joseph parish (since from the highway, you need to walk for about 6-10 minutes before you could get there), I really cherished the times when I used to do that routine especially as I run directly to the parish convent for my schedule . As I saw it, I am flabbergasted with the amazing beauty of the parish. It has improved a lot from the time I left Davao City on the year 2008.

Unexpectedly, I saw from the Fr. Godbout Center (Near the parish building and the venue for the yearly activities of the church) that the Teatro ni San Jose are preparing for the youth night. I had a good talk with them especially that some members where my comrades in the Knights of the Altar. I heard from them that the parish had been so active with regards to ecumenism talk since some communities of our parish have muslim inhabitants. The Parish according from them had organized various activities by clustering the GKK (BECs) to small ones in order to accommodate the spiritual needs of each family. They also shared to me that the parish installed aircondition units and is the first in Davao to make a Catholic Parish be airconditioned, where I personally saw that outstanding development.

I am very thankful that because of this parish, my doubting years is gone and also to the leaders and workers of the parish that helped me mould my faith to become strong and effective.

10 Comments