Nang si Kapatid na Joel (Abdul Rahman) ay naging isang Kristiyano


Si Abdul Rahman habang iniinterbyo

“Kung gusto man nila akong sentensiyahan ng kamatayan ay tatanggapin ko ito…ako ay isang Kristiyano…ibig sabihin naniniwala ako sa Santisima Trinidad…Naniniwala ako kay Hesu Kristo.” (salin sa tagalog ay akin-lamang)

Mahirap sa mga muslim na nasa Gitnang Silangan na maipahayag ang kanilang mga karapatan bilang isang mamamayan sa kanilang bansa. Minsan ay madali lang ipataw ang kamatayan para sa kanila kung ang kalagayang ipinapahayag nito ay lubhang anti/taliwas sa mga batas na ipinapatupad ng kanilang bansa. Kadalasan sa mga bansa na sakop ng rehiyong ito ay konektado ang relihiyong Islam sa bawat batas na napapatupad, kaya nga minsan, ang tawag ng mga kritiko sa mga mamamayan nila ay mga “religious fanatics”.

Napapansin niyo naman na sa pananamit pa lang, kaakibat ang panrelihiyong aspeto nito na kung hindi susunod ang mga mamamayan ay may kaakibat na kaparusahan katulad ng pagkakabilanggo at minsan ay hinahatulan sa pagkakabitay.

Dito rin may impluwensiya ang Afghanistan, totoo na hindi sakop ng mga bansa sa Gitnang Silangan ang bansang ito ngunit ang mga patakaran, batas at ang costumaryo ng kanilang pamamahala ay magkasintulad din sa kanila. Ang bansang ito ay 99% muslim at 1% lamang nito ay nahahati sa iba’t-ibang sektang pangrelihiyon tulad ng Kristiyanismo, Hinduismo, atbp. Maliban sa mga Afghan na mga hudyo na sapilitang umalis sa kanilang bansa para tumira sa Israel na matatagpuan sa Gitnang Silangan na ang mayorya ay mga Hudyo. Samakatuwid, ang bansang ito ay talagang bansa ng mga Muslim.

Sino si Abdul Rahman?

Si Adul Rahman ay isang Afghan at ilang taon na ring tumira sa bansang kanyang nakagisnan. Siya ay ipinanganak sa taong 1965 sa Kabul, Afghanistan ni G. Abdul Manan at Gng. Gul Begum, na isa ring etnikong taga-Afghanistan. Taliwas sa pagkakaalam ng marami, si Abdul ay naging butihing anak ng kaniyang mga magulang, mahilig siya sa pagbibigay tulong sa mga mahihirap lalo na’t ang kanilang bansa ay nalugmok sa kahirapan at kaguluhang sibil. Kaya naisipan niyang magboluntaryo sa isang NGO (Non-Government Organization) na tumutulong sa mga nasalanta at mga biktima ng karahasan sa kanilang bansa sa taong 1990. Nagkataong isa itong Katolikong Organisasyon na mas nakapabilib sa pananaw ni Abdul sa buhay Kristiyano. Kaya nga’t sa taong din iyon ay napagdesisiyunan ni Abdul na magpabawtismo sa Kristiyanismo at ipinangalanan sa kanya ang pangalang ‘Joel’ (isa sa mga karakter na mababasa sa Bibliya).

Ngunit hindi naging madali para kay kapatid na Joel (bagong pangalan ni Abdul) ang pagiging Kristiyano dahil maraming batikos at paninira ang itinapon sa kaniya ng mga kritikong muslim sa kanilang bansa. Ang mga magtuturong muslim ay humingi ng tulong sa korte sa pagpapataw sa kanya ng kamatayan na naaayon din sa kautusang itinuro ni Mohammad sa kanila. Ang iba sa kanila ay tinawag din siyang “Mikrobyo” sa kanilang bansa.

Itinakwil din siya ng kaniyang magulang at nakipag-diborsyo ang kanyang asawa dahil sa desisiyong maging Kristiyano ni Kapatid na Joel. Napagdesisiyunan din ng kanyang magulang na hindi na siya ituturing na kanilang anak at ipinagkait ng kanyang asawa ang pagmamahal na gusto niyang ipakita sa kanilang naging anak. Binatikos din siya nito nang inakusahang gumawa siya ng harrassment nang siya ay muling bumisita sa kanilang pamamahay na mariin naman niyang itinanggi. Kung naging tama man ang paratang ng kanyang pamilya, maari rin na may malalim na dahilan ito kung bakit.

Masakit man ito para sa ating kapatid ngunit hindi parin siya natinag sa paninirang ginawa ng kanyang bansa at kanyang pamilya. Salamat at ang mga Kristiyanong Afghan ay lumantad at humingi ng tulong sa ibang bansa patungkol sa issue na ito. Kahit hindi inamin ng kaniyang bansa na hindi sila napepressure sa pagkontra ng ibang bansa lalo na’t pati kapwa muslim na mga organisasiyon nito sa ibayong dagat ay kumontra rin sa sobrang interpretasyon nito sa nasusulat sa Qur’an, napilitan rin si Pangulong Hamid Karzai na i-exile si kapatid na Joel sa Italya na lugod namang ikinasaya ng ating kapatid.

Ilan sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, Alemanya, Unyon ng mga bansang Europeo, Canada, Gran Britanya, at Ciudad de Vaticano ang nagbigay ng buong suporta nito nang na-exile siya patungong Italya.Ang mga organisasiyon na Muslim at mula rin sa ibang sekta ay nakiisa rin tulad ng Amnesty International, Seventh Day Adventist Church at mga grupong Islam sa Estados Unidos ay malaki rin ang naitulong dito sa pagpapa-exile ng ating kapatid.

Nagpasalamat ng malaki si kapatid na Joel sa ating butihing Papa Benedicto XVI sa buong tapang na pagsuporta sa kanya kahit isa lamang siyang simpleng afghan na halos bigyan ng karampatang kamatayan dahil nga sa pagtalikod niya sa paniniwalang Islam. hanggang ngayon ay tumitira siya sa Italya sa loob na ng 4 na taon.

Mabuhay ka kapatid na Joel sa magiting na pagtatanggol sa paniniwalang Kristiyanismo!

Advertisements
  1. #1 by Denji on March 6, 2011 - 6:30 am

    Kung iisa lang talaga ang Diyos na nag-sugo kay HesuKristo at kay mohammad, bakit magka-ibang utos ang ipinarating ng Diyos sa kanila upang ihatid sa sangkatauhan. Marami sa utos ni mohammad ang taliwas sa utos na ipinarating ng Diyos kay HesuKristo, tulad halimbawa ng Jihad na itinuturing daw na banal na digmaan ng mga muslim na ayon daw kay mohammad, dapat daw patayin ang itinuturing na kaaway. Ang utos na ito ay taliwas sa utos ni HesuKristo na ayon naman kay HesuKristo ay dapat mahalin natin ang ating kaaway. May utos din na ipinarating ng Diyos kay mohammad na maaaring pumatay ang tao. Ang utos na ito ay kabaligtaran naman sa utos na ipinarating ng Diyos kay HesuKristo na bawal pumatay ang tao. Dahil sa magka-ibang utos na iyan, mas naniniwala ako kay HesuKristo dahil puro pag-ibig o pagmamahal ang ipinarating niya sa sanlibutan. Kung iisa lang ang Diyos na nag-sugo kay HesuKristo at kay mohammad, bakit maraming himala ang nagawa ni HesuKristo sa sanlibutan na di tulad ni mohammad. Dito niyo makikita na si HesuKristo ay tunay na anak ng Diyos tulad natin at hindi siya propeta. Para sa akin tunay na relihiyon ang Kristiyanismo at pinaka-payapa sa lahat, kung mayroon mang kaguluhan sa bansang Kristiyano, ito ay dahil lamang sa kaugalian ng mga tao at hindi dahil sa relihiyon. Salamat naman sa mga muslim na nagbabalik sa paniniwalang Kristiyanismo dahil nauunawaan nila ang relihiyong Kristiyanismo.

  2. #2 by Thomas Sarcosese O.A.R. on October 22, 2012 - 6:34 am

    Hindi Diyos ang nag Utos sa kay Muhammad kundi si Satanas..Kitang-kita naman sa mga aral nila eh.. Hindi kumilala sa pag-ka Diyos ni Kristo..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: