Ang Kapalpakan ng Isang Pastor Bautista sa Kasaysayan ng IglesyaSi Pastor Melvin Pascual (revmelvin) ay isa sa masugid na debatista sa Christianster (www.christianster.com), isang hindi-katolikong forum site na hinahawakan din ng isang hindi katolikong indibidwal. Sa 3-4 na taong pakikipagtunggali ko kay Pastor Melvin, ay masugid naming napagdiskusyonan ang mga doktrina at mga issue na nabibilang diumano ang Iglesiya Katolika. Isa na sa issue rito ang Church History. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang labanan namin at masaya ko itong ibabahagi sa inyo.

(Babala: pansinin kung papaano niya nilayo ang usapan at pilit niyang nilalagay ang mga ito sa ibang usapin kung alam niyang naiipit na siya sa argumento)

Nagsimula ang argumento sa pagsaw-saw ko sa usapin:

(tinagalog ko ang halos lahat ng aming pinag-usapan upang mas madali itong maunawaan ng mga mambabasa)

Pastor Melvin: Anong “good side” ng Roman Catholic? Hypocritical kaya lahat yun.

Flewen (ako): tsk tsk tsk, hanggang ngayon si pastor, hindi pa rin natututo..INTELLECTUALLY ..

Pastor Melvin: Against sila sa abortion, e puro catholic faithful kaya ang mga abortionist at nagpapa abort.

Flewen (akin): that is a personal mistake again pastor, para namang assured ka na walang mga baptist ang gumagawa rin ng ganyang kalokohan, they may be Catholic in name, but they are not practicing what they believe because of their own decision in agreeing to abortion. The same as many baptists who also choose to abort their child because of personal decision. In short pastor, kung matalino kang pastor, you might wonder why many teenagers have this liberated point of view with regards to that issue. Ask them, and you will see how some of them will hesitate to neither answer nor admit they had done those mistakes or will deny and assume they were pro-life advocates. gamitin ang utak minsan pastor.

Pastor Melvin: against sila sa war, e catholic cardinals at bishops ang nagbasbas kay Hitler at kay Franco ng Italy kaya nangyari ang world war 2.

Flewen (akin): Sinong maysabi? Kung maingat ka lang sa pag-iintindi sa mga nangyari noong WW2, hindi ang mga Obispo at mga cardinal ang nagbasbas kay Hitler na gawin ito. Careful reading sa kasaysayang sekyular na nagpapatunay na ang Iglesiya (Katolika) noong panahon ng holocaust ay naging malaking TULONG upang pigilan ang walang habas na di makataong gawain ni Hitler, kung matalino ka lang (sa pagbabasa), nabasa mo sana ito:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII

http://www.catholiceducation.org/articles/persecution/pch0024.html

(sa sumunod na poste niya ay pilit niyang nilayo ang usapin at hanggang ngayon, hindi niya ito masagot sagot, isipin niyo kaya kung bakit?)

Pastor Melvin: against sila homosexuality at sexual immorality, e ilang paring katoliko kaya ang phedopiles at mga bishops ang nambutis ng mga madre.

Flewen (akin): Again, ipinapakita mo lang ang pagkaignorante mo sa issue, Ilang ulit ko na itong napag-usapan kay inyong_lingkod(makikita ninyo sa next post ko ang pinagdebatehan namin ni inyong_lingkod about clerical abuse) at hanggang ngayon napabayaan(nilangaw) na niya ang argumento na dapat patunayan sa pamamagitan ng mga “datos” na marami sa mga pari diumano ang lumabag at gumawa ng makamundong Gawain either sa mga madre o sa mga nagtatrabaho sa simbahan. (dagdag: naipit kasi si inyong_lingkod nang pinakita ko na 2-4% lamang sa mga pari ang naging pasaway sa tungkulin laban sa 15% sa southern Baptist pa lang iyan)

Pastor Melvin: against sila sa religious persecution, ilan kayang evangelicals ang pinatay at ikinulong ng mga Catholics sa Mexico.

Flewen(akin): Ito ay isa na namang ebdiensiya sa galit mo (sa simbahan), kung matiyaga ka lang sa pagbabasa sa INTERNET o sa NEWSPAPER, mababasa mo ang terminong “INDIVIDUAL TRADITIONAL CATHOLICS WITH NATIVE RELIGIOUS PRACTICES” na nag-persecute sa kanila…OO, katoliko…pero mga etnikong tradisyunal na katoliko (ewan ko lang kung nakakaintindi si pastor Melvin nito) na hindi naman kaanib sa Iglesiya Katolika Romana…kung matiyaga ka lang sa pag-aaral ng kasaysayan pastor, ang indibidwal na kapabayaan at mga abuso nito ay hindi nagpapatunay na nag-rerepresent na ito sa pangkalahatang pangyayari, halata kasing pinipertain mo ito lahat sa Iglesiya Katolika na siya ang may pakana nito at iyan ay isang KALOKOHAN!.

http://www.christiantoday.com/article/evangelical.christians.in.mexico.increasingly.persecuted.by.traditional.catholics/9539.htm

tandaan, hindi ito Katolikong artikulo.

Pastor Melvin: E ang DOING GOOD WORKS sa SIMBAHANG CATOLIKO is your way up to gain FAVOR sa God.

Flewen (ako): Depende pastor, dahil ang Iglesiya Katolika ay HINDI (kailanman) naniniwala sa GAWA-LAMANG sa kaligtasan.

Pastor Melvin: Read mo kaya ito sa Bibliya: Isaiah 64:6

Flewen (akin): ANONG klaseng gawa ba ang ibig mong sabihin, ANG GAWA ayon sa BATAS? O Ang GAWA ayon sa KAGUSTUHAN ng ating Diyos? (hanggang ngayon, hindi naiintindihan ni pastor kung ano ba ang “gawang” ibig ipahiwatig ng Diyos sa Isaiah 64:6)

Advertisements
 1. #1 by jerico on September 23, 2012 - 8:37 am

  If ROMAN CATHOLIC church is the true faith eh bakit hindi nila ipagbawal ang rebulto samantalang tahasang sinasabi ng bible na BAWAL MAGKAROON , GUMAWA o LUMUHOD….

  Bakit si MARIA ang ginawa nilang tagapamagitan samantalang sabi sa bible si Hesus lamang ang isang tagapamagitan

  For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus,. (1 Timothy 2:5)

  Rebulto ayon sa Bible :
  Exodus 20:4-5
  4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
  5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

  * Kung bibigyan mo ako ng verse sa lumang tipan according dun sa imahe ng ahas na pinagawa ni GOD kay Moises at dun sa ARK OF COVENANT na mga cherubim o anghel ay hindi na batayan na PWEDE ng GUMAWA ng REBULTO ….

  Bakit ? did FATHER GOD told you that you have the authority to make an idols such as SAINTS, APOSTLES images etc? Hindi naman di ba?

  According to the HISTORY that decendant of CATHOLIC church which is the roman empire , killed the JESUS CHRIST that every one knows in the catholic ….i google search mo boss…

  Bakit kelangang mangumpisal sa pari ? May karapatan ba siya na PATAWARIN TAYO SA SIN natin ? WALA !!!!!!!!!! Dahil si GOD lang pwedeng magpatawad satin …

  Eh anu naman ung LIMBO o Yung PURGATORYO? kahit isang HINUHA o LITERAL na SALITANG PURGATORYO wala sa BIBLE … Bakit pa sila naniniwala? Kase nuon pa man tinatakot na sila ng mga PRAYLE na magbigay ng INDULUHENSIYA para sa mga namatay… KAYA nga nainggit at nagalit ang mga PARI kay DR. JOSE RIZAL di ba? AYUN PINAPATAY NILA ….

  Eh panu yan BIGLANG BINAWI ng SANTO PAPA yung LIMBO na isang HAKA-HAKA lamang …SAPUL …
  http://voices.yahoo.com/pope-benedict-xvi-changes-catholic-churchs-stance-311194.html?cat=7

  AYAN DAPAT PO MAG-ARAL po MUNA KAYONG MABUTI …YUNG WORD OF GOD , Hindi yung BOOK OF CATHOLIC DOGMATIC etcetera

  • #2 by flewen on September 27, 2012 - 5:29 pm

   If ROMAN CATHOLIC church is the true faith eh bakit hindi nila ipagbawal ang rebulto samantalang tahasang sinasabi ng bible na BAWAL MAGKAROON , GUMAWA o LUMUHOD….

   ang pagluhod po ay di direktang isang paraan ng pagsamba. isang maling nosiyon po na minasama mo ang pagluhod dahil hindi isang uri ng pagsamba kaagad sa mga imahe ang gesture na ito kung hindi isang pagpupugay sa mga santong nasa langit.

   Bibigyan po kita ng isang bersikulo at pag-aralan mo ito kapatid:

   Genesis 19:1

   1 At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma, nang nagtatakip silim; at si Lot ay nakaupo sa pintuang-bayan ng Sodoma: at sila’y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila; at iniyukod ang mukha sa lupa;

   kitang kita po na mababasa natin sa Bibliya ang pagluhod/ o pagyukod sa lupa ay isang gawaing pagbibigay respeto sa mga banal na kasa-kasama ng ating Diyos na Ama.

   Mababasa din po sa Ezekiel 41:15 na pinapahintulotan ng Diyos ang paggawa ng mga imahe ng Kerubin upang pagbibigay pugay sa mga nilalang na kaibigan ng Diyos.

   15 At sinukat niya ang haba ng bahay sa harap ng bukod na dako na nasa likuran niyaon, at ang mga galeria niyaon sa isang dako, at sa kabilang dako, isang daang siko; at ang lalong loob na templo at ang mga portiko ng looban;

   kung absolutong ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga imahe, bakit pinahintulutan ito sa maraming sitas sa Bibliya patungkol sa paggawa ng mga ito sa Kanyang Templo?

   Bakit si MARIA ang ginawa nilang tagapamagitan samantalang sabi sa bible si Hesus lamang ang isang tagapamagitan

   For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus,. (1 Timothy 2:5)


   sagot: basahin po natin maigi ang 1 Timoteo ng maayos. Dito makikita mo ang kabuuan ng nasusulat sa chapter na iyong binabanggit:

   1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;
   2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo’y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.

   mababasa po doon na tayo bilang mga tao ay binigyan ng karapatan ng Diyos na MAMAGITAN sa ating kapwa tao dahil isa itong pakikibahagi sa Pamilya ng Kanyang Kaharian at ito ay nagbibigay rin ng kapayapaan at kabanalan sa isa’t isa.

   kaya nga’t kung ipagpapatuloy nating basahin ang bersikulo 3:

   3 Ito’y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas;
   4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.

   Makikita mong ito ay kalugod lugod sa paningin ng Diyos.

   na kahit:

   5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,

   binigyan pa rin niya tayo ng kalayaang mamagitan sa ating kapwa TAO sa ngalan ni Hesus na ating tagapagligtas.,

   Rebulto ayon sa Bible :
   Exodus 20:4-5
   4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
   5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

   * Kung bibigyan mo ako ng verse sa lumang tipan according dun sa imahe ng ahas na pinagawa ni GOD kay Moises at dun sa ARK OF COVENANT na mga cherubim o anghel ay hindi na batayan na PWEDE ng GUMAWA ng REBULTO ….

   Bakit ? did FATHER GOD told you that you have the authority to make an idols such as SAINTS, APOSTLES images etc? Hindi naman di ba?


   ans: isang excuse yan kapatid. Ikaw na mismo ang nagsabing BAWAL GUMAWA NG MGA IMAHE, bakit may exemption to the rule na dahil kinakailangang magkaroon ng authority na gawan ng imahe ang mga Banal na nasa langit. Ano po ba ang ibinigay ni David kay Moses para sa pagpapagawa ng templo para sa mga Hudyo?

   1 Chron. 28:18-19

   18At sa dambana ng kamangyan ay gintong dalisay ayon sa timbang: at ginto sa anyo ng karo, sa makatuwid baga’y ang mga querubin na nakabuka ang mga pakpak at lumililim sa kaban ng tipan ng Panginoon.

   19Lahat ng ito’y, sabi ni David, aking naalaman sa sulat na mula sa kamay ng Panginoon, sa makatuwid baga’y lahat ng gawain sa anyong ito.

   sino ang may utos na gayahin ang blueprint na may mga imahe ng kerubin para sa templo ng Diyos? Si David. At inutusan ba ng Diyos na sundin ang blueprint ni David para sa templo ni Moises? Hindi! ang inutusan lamang na gumawa ng mga imahe ng Kerubin ay si David at sinunod lamang ni Moises ang blueprint na ito para sa templong kanyang gagawin,

   According to the HISTORY that decendant of CATHOLIC church which is the roman empire , killed the JESUS CHRIST that every one knows in the catholic ….i google search mo boss…

   MALI! pinipilit mong idikit ang Iglesiya katolika sa dating paganong Emperyo ng Roma. isang panlilinlang iyan kapatid. Ayon ALL ABOUT RELIGION. isang hindi katolikong source ay sinasabi niya ito:

   The origin of the Catholic Church is said to be from Jesus Christ. Many consider it be one of the oldest religious institutions in history. The word “catholic” means universal and indicates the spreading of the Catholic Church around the globe.

   The church teaches that it was founded by Jesus Christ through Peter the Apostle. They say that three days after Jesus died and rose again, he established the new church and named Peter as the first Bishop (later known as Pope). Matthew 16:18-19 says, “Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the Kingdom of Heaven. Whatever you lock on earth will be locked in heaven, and whatever you open on earth will be opened in heaven.”

   In AD 69, Peter is martyred and is succeeded by Saint Linus as Pope. The word Catholic is first used around 110 (authenticity is debated) in a historical letter from Ignatius of Antioch.

   source: http://www.allaboutreligion.org/origin-catholic-religion-faq.htm

   Bakit kelangang mangumpisal sa pari ? May karapatan ba siya na PATAWARIN TAYO SA SIN natin ? WALA !!!!!!!!!! Dahil si GOD lang pwedeng magpatawad satin …


   bakit po ba ang mga Katoliko ay nangungumpisal sa pari. Sa Santiago 5:15:16 ito ang sinasabi:

   15 At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kaniya.

   16 Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa’t isa ang iba, upang kayo’y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.

   ipinapakita dito na ang mga kaparian sa Unang Kristiyanismo ay nagpapatawaran at nagpapahayagan ng kanilang mga kasalanan. isa itong ebidensiya na ang pangungumpisal ay noot noon pa, ginagamit na ng mga Kristiyano upang malinis ang kanilang mga budhi mula sa pagkakalugmok sa kasalanan.

   dahil ito ay nakagisnan na rin ng mga Hudyo na ang kanilang mga pari ay nangagkikinig sa mga kasalanan ng tao at sila ay binibigyan ng karapatan upang magpatawad ng tao:

   Leviticus 5:4-6

   4 O kung ang sinoma’y sumumpa ng kaniyang mga labi ng walang dilidili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anoman na sinasalita ng tao na walang dilidili na kaakbay ang sumpa, at sa kaniya’y nalihim; pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya sa isa sa mga bagay na ito:

   5 At mangyayari, na pagka siya’y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kaniyang isasaysay yaong kaniyang ipinagkasala:

   6 At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan; at itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa kaniyang kasalanan.

   Eh anu naman ung LIMBO o Yung PURGATORYO? kahit isang HINUHA o LITERAL na SALITANG PURGATORYO wala sa BIBLE … Bakit pa sila naniniwala? Kase nuon pa man tinatakot na sila ng mga PRAYLE na magbigay ng INDULUHENSIYA para sa mga namatay… KAYA nga nainggit at nagalit ang mga PARI kay DR. JOSE RIZAL di ba? AYUN PINAPATAY NILA ….

   Eh panu yan BIGLANG BINAWI ng SANTO PAPA yung LIMBO na isang HAKA-HAKA lamang …SAPUL …
   http://voices.yahoo.com/pope-benedict-xvi-changes-catholic-churchs-stance-311194.html?cat=7

   AYAN DAPAT PO MAG-ARAL po MUNA KAYONG MABUTI …YUNG WORD OF GOD , Hindi yung BOOK OF CATHOLIC DOGMATIC etcetera

   kapatid, unang una, hindi doktrina ng Iglesiya katolika ang Limbo. ayon sa Wikipedia ito ang sinasabi patungkol sa Limbo.

   “. Limbo is not an official doctrine of the Catholic Church or any other Christian denomination. ”

   http://ph.search.yahoo.com/search;_ylt=Axt7wna.iWRQxgEArFWzRwx.?p=limbo%20is%20not%20a%20doctrine%20of%20the%20catholic%20church&fr2=sb-top&fr=yfp-t-711&rd=r1

   ibig sabihin lamang nito na hindi ito naging isang doktrina ng Santa Iglesiya katolika. Maaaring pinagdedebatihan ito ng mga theologians sa loob ng Simbahan pero ni minsan hindi ito naging katuruan o turo ng mga Santo papa para sa mga mananampalataya.

   Ayon sa isang pari na si Fr. Joseph ng Amerika:

   “Actually the term Limbo was used to describe what happens to unbaptized infant and children who die. It was theological speculation and never was or is doctrine. Since the Bible clearly states that one must be Baptized to go to heaven some made this speculation to reconcile God’s love, mercy, charity and justice with the innocence of one not yet of the age of reason and free of actual sin.”

   http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090329174723AAtqGic

   ibig sabihin lamang nito na ang limbo ay isang “theological speculation” o assumption na pinagdedebatihan ng mahabang panahon at ngayon lamang napagdesisiyunan na walang basehang biblikal at tradisiyonal na ang ganitong turo ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano simula pa sa pagkakabuo ng Kristiyanismo.

   Sana maliwanagan ka nito kapatid. masiyadong spoonfeeding na itong nagawa ko para sa iyo. at sana maging mapanuri ka sa mga banat mo dahil madali lamang mag-akusa ng paniniwala sa Iglesiya katolika, pero mahirap magpatunay na ito ay tama. wala akong ginamit na Catholic source diyan para maintindihan mo na kaya kong magpatunay kahit sekyular na mga ebidensiya lamang ang gagamitin ko.

   Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. (1 Corinto 15:33)

   salamat sa pagdalaw sa blog ko.

   Ad Majorem Dei Gloriam

   flewen

 2. #3 by Melvin Pascual on November 12, 2015 - 6:47 pm

  Ngayon ko lang nakita ito…. WALA KANG KAPAHINTULUTAN MULA SA AKIN NA ILATHALA MO ANG AKING LARAWAN AT BUONG PANGALAN SA IYONG BLOG. Ang ginawa mo ay ISANG DIREKTANG PAGLABAG SA AKING KARAPATANG PANTAO.

  • #4 by flewen on August 10, 2017 - 8:20 pm

   Matagal ko na iyang naiposte.. Hindi mo ba nakikita ito nung naiposte ko ito sa Christianster?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: