rebuttal to Aerial Cavalry [part 7]


source of my post: C:\Users\aran\Desktop\to be posted on net\aerialpart7.htm

                Sagot: sablay ka na naman aerial, hindi naman iyan ang pinupunto ko eh, nangangahoy ka na naman ng propaganda, sa uulitin ko ha, applicable ang bersikulong iyan sa mga budhist,muslim etc etc [sa modern days] dahil sinabi diyan na wala tayong karapatang maghusga sa kanila dahil Diyos lang ang may karapatan diyan.

 

Wala rin akong tutol na ang ilang bahagi ng text na iyan ay para rin sa mga sinasabing mga Kristiyano pero lumalabag sa kanilang pagiging Kristiyano, nasaan ba statement ko na hinindi-an ko iyang paliwanag na iyan. Kaya nga ang ganyang statement ay applicable sa sinasagawa ng Iglesiya Katolika dahil may jury at investigation team ang Iglesia katolika to know and study the issue. Kaya nga may CBCP eh, pero kahit hindi man mahatulan o mahatulan man ang isang pari o miyembro, hindi pa rin hawak ng Iglesiya ang mindset ng isang mananampalataya kung ipagpapatuloy ba niya ang kanyang pagsunod samalio magbabago ito.

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: