Aerial on the True Church [part 2]


 

Nabasa ko ngayon lamang araw na ito ang sinasabing sagot diumano ni Aerial patungkol sa sinasabing hindi kuno Iglesiya katolika ang Iglesiyang tatag ni Kristo, at ngayon ay pagbibigyan ko ang hamon ng isang Manalista patungkol sa issue na ito.

eto ang link:

http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/08/sagot-kay-flewen-part-1-hindi-iglesia.html

 

topic: Sagot Kay Flewen Part 1: Hindi Iglesia Katolika ang Itinatag ni Cristo

sabi niya: Isang Catholic Defender na nagngangalang FLEWEN na may-ari ng Blog na:

https://apocalypsisjesuchristi.wordpress.com/

Ang aking nakadiskusiyon sa README BLOG, na nandidito ang LINK, upang makita ninyo ang aming buong napag-usapan:

http://readmeinc.blogspot.com/2009/09/guilt-of-idolatry.html

Hindi na niya sinagot sa blog ni Brod. Readme ang aking mga ipinost na comments, sa halip ay doon niya sa sariling Blog niya sinagot ang mga ito.

sagot: dahil nasa china ako ngayon at bawal ang blogger comments kaya sa free view sa www.ninjacloak.com lamang nababasa ang mga blog posts ni readme.

sabi mo: Well anyway, kung saan ba siya Masaya eh. Tutal ipinauso niya ang ANSWER IN YOUR OWN BLOG SCHEME na ito, kaya dito ko na rin sa BLOG ko sasagutin ang kaniyang mga argumento.

sagot: hindi ako ang nagpauso niyan, marami sa mga bloggers ang gumagawa rin ng istilo ko kung either gusto nilang i-publish ang kanilang mga rebuttals o tulad ng sitwasyon ko ngayon sa China o sa hindi pagiging komportable sa comment section ng isang blog kaya hindi ako ang nagpauso sa ANSWER IN YOUR OWN BLOG SCHEME.

sabi mo: Naghahambog si FLEWEN na diumano ay tinalo daw niya ang isang DIAKONO ng INC, ganito ang kaniyang sinabi:

“…..wala naman akong sinabi na natalo ang INC sa debate namin eh, NATALO ANG DEAKONO NINYO laban sa akin, gets?

sagot: hindi ko gagawin iyan kung hindi nag-dare ang isang commentator sa blog ni readme, naghahanap siya ng simpleng example at ang sarili kong experience ang ibinida ko para naman mas maging realistic ang pakikipagtalakayan namin at hindi lamang sa tinatawag na haka-haka.

sabi mo: At nang ating tanungin kung papaano niya natalo ang DIAKONO at kung anong paksa ang kanilang pinag-usapan? Ganito ang kaniyang naging sagot:

“aba aba,hindi ka pa rin naniniwala?sige,sampolan kita ng isa sa apat na aming pinag-diskusiyunan…ang patungkol sa encyclopedia…ang claim ng deakono ninyo, kayo nga raw ang tunay na Iglesia…humugot siya ng bersikulo…may nakatala nga raw na “terminong””Iglesia ni Kristo”…NGUNIT, nang nag-back-up ako ng tanong…”bakit sa encyclopedia na gawa ng mga hindi katoliko ay nagsasabing ang Iglesia Katolika ang sinasabing Iglesiyang tatag ni Kristo sa taong 33 AD habang ang naka-indicate sa inyo eh 1914, si Manalo ang may tatag sa sinasabi ninyong Iglesiya ni Kristo? sige nga, paki-explain nga?”

 

Ang diumano’y ISSUE na kanilang pinaglabanan ay kung ano ang Iglesiang itinatag ng Panginoong Jesus. Natural ang ating KAPATID na Diakono ay sa Biblia kukuha ng ipangpapatunay, dahil talaga namang dapat sa Biblia ka kukuha ng ipansasagot kapag RELIHIYON at PANANAMPALATAYA ang pag-uusapan, hindi po ba?

 

sagot: ang sabi ko, BIGYAN KITA NG SAMPOL, at ang encyclopedia ang unang ipinoste kong tugon sa request mo sa kung anong paraan natalo ang deakono mo. Kaya ko rin iyang patunayan sa Bibliya ngunit as of now, we shall focus first on the historical aspect.

sabi mo: At talaga namang mababasa sa Biblia na ang Iglesia na itinatag ni Cristo ay ang IGLESIA NI CRISTO noong Unang Siglo sa Jerusalem.

 

sagot: CHURCHES OF CHRIST po, halos lahat ng translation na nabasa ko sa mga Bibliya, mapa-katoliko o hinding bersyon nito, CHURCHES OF CHRIST po ang sabi, hindi Church of Christ lamang.

sabi mo: Kaya natalo niya diumano ang Diakono, na hindi naman tagapangaral ng evanghelio sa INC, sa pamamagitan ng kaniyang ebidensiya na makapagpapatunay na ang Iglesia Katolika ang iglesiang itinatag ni Cristo, sa pamamagitan ng ENCYCLOPEDIA. 

sagot: ang sabi ko, SAMPOL, hindi lang iyan ang rason kaya nga in order to make the discussion smooth, let us focus first on the historical proofs.

sabi mo: Kaya natalo ang DIAKONO at napatunayan ng magiting na CATHOLIC DEFENDER na ang IGLESIA KATOLIKA ang TUNAY NA IGLESIA sa tulong ng ENCYCLOPEDIA.

Hindi po ba nakakatawa ito?

sagot: hindi iyan nakakatawa aerial, dahil ang historical na ebidensiya ang siyang nagpapatunay sa biblical na katunayan nito, ngunit dahil nga ang sabi kong sampol ay ang encyclopedia, hindi kailanman ito katawatawa.

 

sabi mo: Para mapatunayan nila na sila ang tunay ay hindi Biblia ang kanilang binubuklat kundi aklat na gawa ng mga taong hindi naman kinasihan ng Panginoong Diyos. May alam kaya ang Diakonong iyon sa ENCYCLOPEDIANG sinasabi niya? Hmmm…

Ang ebidensiya ba ng pagiging totoo, ay sa Encyclopedia ka kukuha ng sagot, batay sa opiniyon nung nagsulat?

 

sagot: ang nagsulat ng encyclopedia ay di lamang ayon sa opiniyon ng niya kung hindi sa iba’t ibang resources na nagbibigay patunay sa inilahad ng may akda. batay na rin sa record ng encyclopedia, hindi lamang iisa ang nag-usisa nito para maging comprehensibo at balanse ang kanilang research kung hindi sa maraming sektor ng lipunan.

sabi mo: Nang ating itanong kung saang Encyclopedia niya kinuha ang kaniyang sinabi? Ganito ang kaniyang sinabi:

“I will cite the encyclopedia I used, but I cannot give to you the page since I am not bringing an encyclopedia but using only its online counterpart. According from the source: “…The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles.” [though the original sentences used in the hard copy of it is different but still ended with the same conclusion].

Here:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507284/Roman-Catholicism

Ating balikan ang kaniyang sinabi na atin nang sinipi sa bandang itaas, tungkol sa kung ano ang nakalagay sa encyclopedia:

…”bakit sa encyclopedia na gawa ng mga hindi katoliko ay nagsasabing ang Iglesia Katolika ang sinasabing Iglesiyang tatag ni Kristo…”

 

Pansinin ninyo mga kapatid ang kaniyang sinabi na sinabi daw ng ENCYCLOPEDIA:

“…ANG IGLESIA KATOLIKA ANG SINASABING IGLESIYANG TATAG NI KRISTO…

 

Nang kaniyang ipakita sa atin ang kaniyang ENCYCLOPEDIA na kaniyang counterpart source diumano, ganiyan ba sinabi?

“…The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles.”

 

Na kung ating tatagalogin ay ganito ang isinasaad:

“…Inuugat ng Iglesia Katolika Romana ang kaniyang kasaysayan mula kay Jesu Cristo at mga Apostol.”

 

Ibig sabihin ang Iglesia Katolika ang naguugat ng kaniyang history mula sa panahon ni Cristo at ng mga Apostol. May sinabi ba ang sumulat niyan na ang Iglesia Katolika ay itinatag ni Cristo noong Unang Siglo sa Jerusalem?

sagot: pansinin kung papaano gustong baluktutin ni Aerial ang kanyang pagsasabing hindi kuno tatag ni Kristo ang Iglesiya katolika. Sa pamamagitan lamang ng common sense, mababasa natin ang salitang “trace”…ibig sabihin “makikita”, bakit pa tututulan ang ganitong realidad na aminado ang britannica sa katotohanang makikita/ inuugat ang kanyang kasaysayan mula sa kapanahunan ni Kristo?

 

logic: dahil lang ba walang nakasaad na Unang Siglo o sa Jerusalem sa parteng iyan, ibig sabihin hindi ito tatag ni Kristo? patawa ka ba?

tandaan ang keyword: “TRACE”—> walang tumututol diyan kahit mga protestante.

 

sabi niya: Di ipakita niya sa atin kung may sinabing ganun, kasi iyon ang sinabi niya dun sa DIAKONO na diumano’y tinalo niya sa debate eh. Ating balikan ang kaniyang sinabi:

…”bakit sa encyclopedia na gawa ng mga hindi katoliko ay nagsasabing ang Iglesia Katolika ang sinasabing Iglesiyang tatag ni Kristo…”

Kaya nga maitatanong natin sa kaniya:

ANG IGLESIA KATOLIKA BA AY NANINIWALA NA GALING ITO SA JERUSALEM?

 

sagot: OO, lahat ng mga Catholic resources ay nagsasabing ang Iglesiya katolika ay naitatag ito sa Jerusalem, ang Iglesiyang gawa ba ni manalo, galing ba sa jerusalem? obvious.

 

sabi mo: PAKISAGOT MO ITO FLEWEN. SAAN BA TALAGA NAG-ORIGINATE ANG CATHOLIC CHURCH SA JERUSALEM BA O SA ROMA?

 

sagot: sa Jerusalem, ngunit marami ang sumampalataya nito sa Roma kaya nailipat ang sentro ng Kristiyanismo sa Roma nang hindi tinanggap ng marami sa mga taga-Jerusalem ang magandang balitang hatid ni HesuKristo sa atin. Napansin mo siguro na sa halos lahat ng mga events after Christ’s death and ressurection, ang pinaka-highlight nito ay ang Roma dahil ito rin dati ang sentro ng paganong imperyo.

sabi mo: Ating kunin ng buo ang bahaging iyon na sinabi ng Encyclopedia, may mahalagang bagay tayong dapat na mapansin na pinutol ng kaibigan nating Catholic Defender:

“The Roman Catholic Church traces its history to

Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure HEADED BY THE PAPACY, the oldest continuing absolute monarchyin the world.”

 

Source:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507284/Roman-Catholicism%E2%80%9D

Maliwanag na sinasabi diyan na ang Iglesia Katolika ay PINANGUNGULUHAN ng KAPAPAHAN o PAPACY, ang PAPA ang kanilang kinikilalang ULO,

 

sagot: the definition did not imply the past but also the present situation of the church made by Christ. It is true that the church presently is headed by an earthly Vicar which is the pope but its headship does not include grandeur but only his responsibility to become the spokesperson of Christ, since Jesus is not physically present nowadays.

sabi mo: Kaya kailangan niyang patunayan sa atin na ang Iglesiang itinatag ni Cristo noong Unang Siglo, ay pinangunguluhan ng PAPA, o ang PAPA ang kinikilalang ULO nito. Saan sa Biblia mababasa iyan kaibigang FLEWEN?

sagot: Mat. 16: 18-19

 

sabi mo: Kung mapapatunayan mo na ang PAPA nga ang kinikilalang ULO ng mga Unang Cristiano noong FIRST CENTURY, ay mapapatunayan at walang kaduda-duda na tatag nga ni Cristo ang Iglesia Katolika.

 

sagot: si Kristo ang may tatag ng Kanyang Iglesiya [Matt. 16:18-19] na binigyang autoridad Niya si San Pedro [unang papa] na alagaan at pakainin ang kanyang mga tupa [John 21:15-17]

sabi mo: Diyan na papasok ngayon ang kanilang CLAIM na si APOSTOL PEDRO ang KAUNA-UNAHANG PAPA ng Iglesia. Pero ang malaking tanong ay ito:

May mababasa ba sa Biblia na si PEDRO ay kinilalang PAPA ng mga UNANG CRISTIANO at naging ULO ng IGLESIA noong PANAHON NG MGA APOSTOL?

 

sagot: OO, kung pagbabatayan natin ang tamang exegesis, mababasa mo ang mga scenario na kung saan si San Pedro ang nangunguna sa lahat ng mga apostol:

Matthew 10:2

And the names of the twelve Apostles are these: The first, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, 3 James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, and James the son of Alpheus, and Thaddeus, 4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Mark 3:16-17

16 And to Simon he gave the name Peter: 17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he named them Boanerges, which is, The sons of thunder. 18 And Andrew and Philip, and Bartholomew and Matthew, and Thomas and James of Alpheus, and Thaddeus and Simon the Cananean: 19 And Judas Iscariot, who also betrayed him.

 

sabi mo: Muugat ba sa panahon ng Bagong Tipan o panahon ng mga Apostol ang pagkakaroon ng PAPA?

 

sagot: OO, ayon na rin sa plano ni Hesus at ginawa rin ni San Pedro:

Acts 1:15-26

In those days Peter rising up in the midst of the brethren, said (now the number of persons together was about an hundred and twenty): 16 Men, brethren, the scripture must needs be fulfilled, which the Holy Ghost spoke before by the mouth of David concerning Judas, who was the leader of them that apprehended Jesus: 17 Who was numbered with us, and had obtained part of this ministry. 18 And he indeed has possessed a field of the reward of iniquity, and being hanged, burst asunder in the midst: and all his bowels gushed out. 19 And it became known to all the inhabitants of Jerusalem: so that the same field was called in their tongue, Haceldama, that is to say, The field of blood. 20 For it is written in the book of Psalms: Let their habitation become desolate, and let there be none to dwell therein. And his bishopric let another take. 21 Wherefore of these men who have companied with us, all the time that the Lord Jesus came in and went out among us, 22 beginning from the baptism of John, until the day wherein he was taken up from us, one of these must be made a witness with us of his resurrection. 23 And they appointed two, Joseph, called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. 24 And praying, they said: You, Lord, who know the heart of all men, show whether of these two you have chosen, 25 to take the place of this ministry and apostleship, from which Judas has by transgression fallen, that he might go to his own place. 26 And they gave them lot, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the eleven apostles.

 

sabi mo: Ating basahin ang pagtatapat ng isang OBISPO ng Iglesia Katolika:

“Now, having read the whole New Testament, I declare before God, with my hand raised to that great crucifix, that I HAVE FOUND NO TRACE OF THE PAPACY AS IT EXISTS AT THIS MOMENT.” [Bishop Strossmayer’s Speech (in the Vatican Council of 1870), p. 4]

Sa Filipino:

“Ngayon, pagkatapos na mabasa ng buo ang Bagong Tipan, Aking ipinahayag sa Diyos, na nakataas ang aking kamay sa dakilang krusipiho, na wala akong nakitang bakas ng KAPAPAHAN na ito’y umiral sa panahong ito.”

sagot: kasagsagan ito ng debate patungkol sa papal infallibility. Ang speech na ito ay sadyang assumption lamang ng obispo at hindi kailanman huling salita ng Iglesiya patungkol sa papal infallibility. Ayon sa Catholic Encyclopedia eto ang sinabi:

 

“At the Vatican Council he was one of the most notable opponents of papal infallibility, and distinguished himself as a speaker. The pope praised Strossmayer’s “remarkably good Latin.” A speech in which he defended Protestantism made a great sensation. Afterwards another speech, delivered apparently on 2 June, 1870, was imputed to him. It is full of heresies and denies not only infallibility but also the primacy of the pope.”

http://www.newadvent.org/cathen/14316a.htm

now, let us finish the story in order to let the readers know how partial Aerial is in citing sources, according from the Catholic Encyclopedia it states that:

“Finally, on 26 December, 1872, he published the decrees of the council in his official paper. At a later date he repeatedly proclaimed his submission to the pope, as in his pastoral letter of 28 February, 1881, on Sts. Cyril and Methodius, expressing his devotion to the papal see at times in extravagant language. “

This is the evidence that he concealed and accepted the final decision of the council concerning the issues of papal infallibility and the papacy. Sorry Aerial, you are so partial.

 

sabi mo: Sinabi ni Bishop Strossmayer, sa kaniyang talimpati sa harap ng maraming Obispo noong 1870 sa Vatican, na hindi siya nakakita ng bakas na nagkaroon ng KAPAPAHAN noong panahon ng Bagong Tipan. Samakatuwid walang PAPA noong panahon ng mga APOSTOL.

Dagdag pa niya:

“Finding no trace of the papacy in the days of the apostles I said to myself, I shall find what I am in search of in the annals of the church. Well, I say it frankly I HAVE SOUGHT FOR A POPE IN THE FIRST FOUR CENTURIES, AND I HAVE NOT FOUND HIM.” [Bishop Strossmayer’s Speech (in the Vatican Council of 1870), p. 10]

Sa Filipino:

“Dahil sa hindi ako nakakita ng bakas ng kapapahan sa mga araw ng mga apostol, sabi ko sa aking sarili, aking hahanapin sa aking paghahanap sa mga salaysay ng Simbahan. Matapat kong sasabihin NA AKO’Y NAGHANAP NG ISANG PAPA SA UNANG APAT NA SIGLO, PERO HINDI KO SIYA NATAGPUAN.”

 

sagot: it has been refuted and your partiality leads you to the fallacy of ignorantiam, who the heck will agree to your statement if you are not telling to us the whole story after the Vatican Council I? huh?

sabi mo: Well, matututulan ba niya ang sinabing iyan ng kanilang OBISPO? So maliwanag kung gayon na ang IGLESIANG ITINATAG NI CRISTO AY HINDI PINAMUMUNUAN O PINANGUNGULUHAN NG ISANG “PAPA” dahil walang PAPA NA UMIIRAL BAGO ANG IKAAPAT NA SIGLO. Maliwanag iyan.

KAYA HINDI NAGING PAPA KAILAN MAN SI PEDRO, NI NAGING ULO MAN SIYA NG IGLESIA…
sagot: the bishop rebuked his own faulty assumptions that’s why he ended still loyal and never stated negative thoughts about the papacy anymore.

 

sabi mo: Dahil ang kinikilalang ULO ng Iglesia ng mga Apostol ay si CRISTO:

Colosas 1:18

“AT SIYA ANG ULO NG KATAWAN, SA MAKATUWID BAGA’Y NG IGLESIA; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.”
sagot: walang akong hinindi-an sa katotohanang si Kristo ang Ulo ng Iglesiya, ngunit dapat din nating tanggapin na si Kristo ay pumili ng spokesperson para maging tagapamahagi at tagapangalaga ng Kanyang mga tupa.

sabi mo: Kaya napakalabo ng pag-aangkin nilang ang Iglesiang Itinatag ni Cristo noong Unang Siglo ay ang IGLESIA KATOLIKA.

Nang ating itinanong kay FLEWEN kung bakit hindi mabasa sa Biblia, kahit sa Bibliang Katoliko ang PANGALANG “IGLESIA KATOLIKA”, ganito ang kaniyang naging sagot:

“Now, when you asked about on why it is not written in the Bible? Again, we should not argue on word play. Technically, you used the name-call of “Iglesia ni Kristo” [Church of Christ] which is admittedly not registered to God Himself but to the state-alone, but take note that there were hundreds of churches outside the Catholic Church who also used that term. Mr. Karl Keating already emphasized it that in U.S.-alone, there were many sects who uses that name-call as to define themselves as the true church. Now, let me cite to you examples of churches who also used your argument.

The Churches of Christ. [

www.church-of-christ.org]
The Church of Christ (Latter day Saints) [
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Christ_(Latter_Day_Saints)]
The United Church of Christ [
www.ucc.org]
Church of Christ (non-denominational) [
http://www.roundlakechurchofchrist.com/]
Church of Christ [
http://newtestamentchurch.org/]
Churches of Christ [
http://church-of-christ.org/churches/Philippines/Philippines.htm]
Church of Christ [independent] [
http://www.church-of-christ.com/good_news.htm]

These are some of the hundreds more listed who used the term church/es of Christ. So the wordplay that you wanted to deal with me is non-sense and has nothing to do with the veracity of who,what and where the true Christ’s Church is.”

 

Hindi kailan man itinuro ng IGLESIA NI CRISTO na kapag ang PANGALAN ng isang IGLESIA ay IGLESIA NI CRISTO [CHURCH OF CHRIST] ito ay TUNAY NANG IGLESIA. Isa lamang ang PANGALAN SA PAGKAKAKILANLAN NG PAGIGING TUNAY, AT HINDI LAMANG ITO ANG KATIBAYAN NG PAGIGING TOTOO.

 

sagot: kaya nga mali ang wordplay Aerial, sa puntong ito, ikaw na rin ang nagrefute ng sarili mong argumento, why was it your debaters were so much in asking on where can we find the word Catholic or the Catholic Church in the Bible if your statement now is telling us that “the Iglesia ni kristo [Manalo] is not teaching about the idea na hindi porket may nakalagay na Iglesia ni Kristo eh sila na ang tunay? double standard na naman iyan Aerial.

sabi mo: Dahil alam na alam naman namin na marami ang nag-aangkin at gumamit ng PANGALANG iyan, kasi nga NASA BIBLIA iyan.

Pero kung ang PAG-UUSAPAN NATIN ay ang CLAIM niya na ang IGLESIA KATOLIKA ang itinayo ni CRISTO noong panahong nandito pa siya sa lupa, at buhay pa ang mga Apostol, ganito ang PATOTOO ng isang PARI ng IGLESIA KATOLIKA, tungkol sa kung ano ba talaga ang PANGALAN ng Iglesiang itinatag ng Panginoong Jesus:

“Did Jesus Christ establish a Church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, WE LEARN THAT JESUS CHRIST ESTABLISHED A CHURCH, WHICH FROM THE EARLIEST TIMES HAS BEEN CALLED AFTER HIM THE CHRISTIAN CHURCH OR THE CHURCH OF CHRIST… this church, founded and organized by Jesus Christ and preached by the apostles, is THE CHURCH OF CHRIST, it is the only true church and the one which God orders all men to join.” [Religion: Doctrine and Practice, by Rev. Francis Cassily, pages. 442-443 and page 444]

Salin sa Filipino:

“Si Jesu Cristo ba ay nagtatag ng Iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapuwa pangsanglibutan at hindi pangkabanalan, lalo na mula sa Biblia na itinuturing na isang dokumentong makatao, ATING NATUTUNAN NA SI JESU CRISTO AY NAGTATAG NG IGLESIA, NA MULA SA MGA UNANG PANAHON AY TINAWAG NG SUNOD SA KANIYA ANG IGLESIA CRISTIANA O ANG IGLESIA NI CRISTO…ang Iglesiang ito, itinatag at binalangkas ni Jesu Cristo at ipinangaral ng mga apostol, ay ang Iglesia ni Cristo, ito lamang ang tunay na iglesia na pinagutos ng Diyos na aniban ng lahat ng tao.”


sagot: it is well known to the fact that the Church made by Christ is sometimes called as the Church of Christ, granted fact na iyan, but the priest NEVER identified the term as pertaining to the church made by Manalo, it is because, the priest is implying to the church made by Christ as christian Church or Church of Christ in its identity but if we are going to study more the facts about his claims, in short he is describing the veracities of the Catholic Church= True Church of Christ. You are misquoting it kasi eh para mag-wordplay na naman.

sabi mo: Tinatanggap namin ang sinabing iyan ng PARI dahil maliwanag niyang sinabi na:

“Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapuwa pangsanglibutan at hindi pangkabanalan, LALO NA MULA SA BIBLIA na itinuturing na isang dokumentong makatao”

 

Mula sa lahat ng kasaysayan, lalo na mula sa BIBLIA, kaya malinaw na HINDI OPINYON o PALAGAY lamang iyan ng PARI. Ang sinabi niyang ANG IGLESIA NA ITINATAG NI CRISTO AY TINAWAG NG SUNOD SA KANIYA AY ANG IGLESIA NI CRISTO, ay suportado ng BIBLIA at ng KASAYSAYAN.

Hindi kagaya ng mga CATHOLIC DEFENDER na KAILANGAN PANG MAGRETOKE NG BIBLIA, para lang may mabasa na salitang “IGLESIA KATOLIKA” sa Biblia. Kasi nga wala ito sa Biblia:

Panoorin ninyo ang bahagi ng debate nina Wendell Talibong at Bro. Ramil Parba sa Bohol:

TIME: 3:32 – Niretoke ang MATTHEW 16:18 ng CONFRATERNITY VERSION na ang nakalagay na ay:

Matthew 16:18 “…upon this rock, I WILL BUILD MY HOLY CATHOLIC APOSTOLIC ROMAN CHURCH…”
sagot: it is obvious that even if we will not use the so-called tampered version or not, it will still result that the Catholic Church is the true church made by Christ, I watched the full stream of that video in the Catholic Faith defenders website and I found out one thing, Mr. Ramil Parba’s last resort is again using the word-play scheme if where can we find in the Bible-alone the term Catholic Church, so on that opportunity, since the debate was obvious won by Mr. Windell Talibong, [as my judgement] and granted the request of the literalist interpreter, Mr. Parba, he just shown a confraternity version that mentions about the Catholic Church since the opponent is not already cooperating in citing or proving the encyclopedia sources of the Catholic debater is false.

sabi mo: Ganiyan nila ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, may kahalong PANDARAYA….

Ngayon papaano makikilala ang TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO sa mga nagpapakilalang IGLESIA NI CRISTO o CHURCH OF CHRIST sa ngayon?

Efeso 4:4-6 “MAY ISANG KATAWAN, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, ISANG DIOS AT AMA NG LAHAT, NA SIYANG SUMASA IBABAW SA LAHAT, AT SUMASA LAHAT, AT NASA LAHAT.

Ang TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO, na KATAWAN niya ay nagtataglay ng IISANG PANINIWALA na MAY ISANG DIYOS AT AMA NG LAHAT, NA SIYANG SUMASA IBABAW NG LAHAT, AT SUMASA LAHAT, AT NASA LAHAT…

sagot: bagay iyan bersikulong iyan sa Iglesiya katolika, kailan lang ba kayo nabuo eh ni hindi ka makakapagpatunay na kayo ay tatag sa unang siglo eh dahil aminado ang mga kabaro mo, 90+ years pa lamang kayo.

sabi mo:Samakatuwid ang PANINIWALA ng TUNAY NA IGLESIA AY IISA LANG ANG DIYOS, WALANG IBA KUNDI ANG AMA.

Diyan natin sukatin ang mga IGLESIA ngayon na nagpapakilalang IGLESIA RIN NI CRISTO.

Tiyak na tiyak na hindi na makakasama ang IGLESIA KATOLIKA diyan na RELIHIYON ni FLEWEN, kasi UNA, hindi NAMAN SILA IGLESIA NI CRISTO, ikalawa, HINDI NAMAN SILA NANINIWALA NA ANG AMA LANG ANG NAG-IISANG DIYOS NA TUNAY….

 

sagot: iyan, judgemental ka na, church-salvation ba kamo ang partida mo ngayon? aba, hindi yata iyan biblikal pre. At isa pa, Iglesiang tatag ni kristo nga ang Iglesiya katolika, ikaw lang ang may malikot na panaginip kaya hindi mo ito kayang tanggapin.,

 

Roma 1:1-9

1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. 2 Which he had promised before, by his prophets, in the holy scriptures, 3 concerning his Son, who was made to him of the seed of David, according to the flesh, 4 who was predestinated the Son of God in power, according to the spirit of sanctification, by the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead: 5 By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith, in all nations, for his name: 6 Among whom are you also the called of Jesus Christ: 7 To all that are at Rome, the beloved of God, called to be saints. Grace to you and peace, from God our Father and from the Lord Jesus Christ

8 First, I give thanks to my God, through Jesus Christ, for you all: because your faith is spoken of in the whole world. 9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make a commemoration of you:

 

 

Advertisements
 1. #1 by jokingonlee on September 22, 2011 - 5:43 am

  You said “It is true that the church presently is headed by an earthly Vicar which is the pope but its headship does not include grandeur but only his responsibility to become the spokesperson of Christ, since Jesus is not physically present nowadays.”

  What grandeur are your referring dear? being taught that the Pope and God are the SAME is not grandeur? you obviously forgot to mention that being SPOKESPERSON of Christ you are being fed also that the Pope and God are the SAME.

  “The Pope and God are the same, so he has all power in Heaven and earth.”
  Pope Pius V, quoted in Barclay, Chapter XXVII, p. 218, “Cities Petrus Bertanous”

  Pope Nicholas I declared: “the appellation of God had been confirmed by Constantine on THE POPE, WHO, BEING GOD, CANNOT BE JUDGED BY MAN.” [Labb IX Dist.: 96 Can. 7, Satis evidentur, Decret Gratian Primer Para]

  Do you accept this teachings of your mentors dear?

  • #2 by flewen on September 30, 2011 - 3:55 pm

   my dear, you forgot that the level of pope is not the same the level of God..We never also regard the pope as God but only makes him as the representative of God here on earth, whatever he binds, will also be binded in heaven and whoever he loose will also be losed…

 2. #3 by flewen on September 30, 2011 - 3:37 pm

  sir, sa jerusalem po nag-originate ang Catholic Church at iyan po ay fact. ang paglipat po ng sentro ng Kristiyanismo mula sa Jerusalem sa Roma ay isang halatang senariyo po nang hindi tinanggap ng karamihan sa mga hudyo ang magandang balita mula kay Hesus at kabaligtaran ito sa Roma na kung saan mas marami ang naging adherents ng mga naniniwala kay Kristo when it comes to conversion turn-outs, kahit ngayon po, ang Jerusalem ay nananatiling hindi Kristiyanong bansa kung hindi nahahati ito sa hudyo at muslim na paniniwala. logic lang po minsan.

 3. #4 by flewen on September 30, 2011 - 3:42 pm

  hi po sir, uulitin ko po, ang encyclopedia po ay hindi magbibigay ng detalye na spurious o hindi kapani-paniwala. Sa fundamentals and beliefs nga rin ninyo inamin na ang Iglesiya Katolika ang unang Kristiyanong Iglesiya sa unang siglo. about po sa termino sa kung bakit hindi nagamit ang terminong Catholic which is a derived term from Kat Holos/ Katholis, ganito lang po kasimple iyan. ang mga bible translators po doesn’t want to make himself look like they are favoring a certain church/ denomination po kaya para rin sa maraming bible translations ngayon, naging gender sensitive din ang translation nito from the original greek to english, as far as I know po, ginamit lamang nila ang either universal, around the world, etc etc which is also synonymous sa terminong Catholic.

 4. #5 by flewen on September 30, 2011 - 3:52 pm

  unang una po. St. Peter visited Rome in many occasions: basa po:

  http://scripturecatholic.com/primacy_of_peter.html

  as for the transferring of the center of Christianity, I would like to clarify from you that the transferring doesn’t mean that there’s no more church in Jerusalem…The church is still there and alive, but the center of the seat of Peter resides on that place because we interpreted the book of Acts as the goal to establish the church in there even if their greatest competitor is the pagan emperor that time. The Catholic Church also believes that St. Peter and Paul were martyred on that place [rome] that’s why the office of papacy is in there. If you want more information, you can read these links:

  http://www.davidmacd.com/catholic/why_did_the_catholic_church_move_to_rome_from_jerusalem.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: