Archive for category Catholic News

Lumipat sa bagong bahay ang “The Splendor of the Church” blog dahil sa pagkakatanggal nito sa blogger


Noong nakaraang martes, Oktubre 5 taong 2012 ay napagdesisyonan ng blogger.com na tanggalin ang blog ng The Splendor of the Church dahil sa iilang minor issues patungkol sa sistema ng pagpoposte ng mga copy and pasted articles at mga larawan mula sa ibang website. Maraming mga Catholic Apologists at Catholic bloggers ang nalungkot sa pagkakawala nito dahil kilala sa buong Pilipinas ang blog ni Fr, Abe Arganiosa sa pagsupil sa mga maling aral at pagbibigay ng kaalaman patungkol sa paniniwala ng Iglesiya Katolika. Marami sa kanila ang nagreklamo patungkol sa di makataong pagtatanggal ng blog na ito kaya naisipan ng mga co-administrators na sina Bro. Mar Domingo at Bro. Aran Cabreros na tulungan si Fr. Abe na mapadalhan ng sulat ang Blogger Team patungkol sa kanilang desisyong tanggalin. Gumawa rin sila ng Petisyon gamit ang kilalang “ipetition.com” para ihayag ang protesta sa ginawa ng blogger sa kanilang blog. Ngunit hindi naging madali para sa mga administrators na makumbinse ang kinauukulan sa kanilang reklamo at sadyang binalewala ito. Kaya napagdesisyonang lumipat sa wordpress.com ang buong administrasyon ng The Splendor of the Church para ipagpapatuloy ang misyon ng pakikibaka laban sa mga heretiko at pagsagot sa mga katanungan ng mga nalilitong mga Katoliko.

Ngayon, naisaayos na ang temporaryong “mourning mode” na tema ng blog ni Fr. Abe at patuloy na nagtutulungan ang mga co-admin na ilipat ang mga artikulo. Nadagdagan na rin ng mga bagong admistrators ang blog sa kategoryang : Technical Administrators [Bro. Chiz Selaznog, bro. Earl Jan, at bro. Dominic Barrios], Writing and Editing Staff [Bro. Ian Joseph, Bro. Ramon Gitamondoc, Bro. Raymond Bandril, at bro. Tee Brown] at Contributing Staff [Lahat ng mga Catholic bloggers].

Limang Taon nang aktibo ang The Splendor of the Church sa online world.

Advertisements

1 Comment